TRV:07730

ID TRV:07730
Bok 550
Kapittel 4
Vedlegg a
Kravtype
Kravtekst c) Trådene skal stikke 9 mm utenfor skapet.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon