TRV:07731

ID TRV:07731
Bok 550
Kapittel 4
Vedlegg a
Kravtype
Kravtekst a) De spesielle symbolene som skal benyttes for sporisolering ligger under nedtrekksmenyen [sporfelt].
Blokken med sirkelen for sporfeltnummerering mellom "skinnene" har filnavn [sporf-nr.dwg] (diameter 9 mm).
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon