TRV:07733

ID TRV:07733
Bok 550
Kapittel 4
Vedlegg a
Kravtype
Kravtekst c) Isolert skinne skal tegnes med 0,7 mm strek (rød).
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon