TRV:07738

ID TRV:07738
Bok 550
Kapittel 4
Vedlegg a
Kravtype
Kravtekst d) Styrte baliser skal angis med symbolene [bal002s] eller [bal004s] (utstyrt med horisontal strek over).
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon