TRV:07739

ID TRV:07739
Bok 550
Kapittel 4
Vedlegg a
Kravtype
Kravtekst e) Baliser ved signaler skal plasseres med den nederste linjen i symbolet (innsettingspunkt) rett ut for signalets senterlinje.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon