TRV:07741

ID TRV:07741
Bok 550
Kapittel 4
Vedlegg a
Kravtype
Kravtekst f) På enkeltspor skal det plasseres frittliggende balisegrupper i samme avstand fra sporet som grupper ved signaler.
Grupper som gjelder for kjøreretning mot venstre på tegningen plasseres over sporet og grupper som gjelder for kjøreretning mot høyre plasseres under sporet. Se Figur: Utsnitt av Signal- og baliseplassering for enkeltspor.
På dobbeltspor kan frittliggende balisegrupper plasseres med den nederste linjen i symbolet (innsettingspunkt) på linjen som symboliserer sporet. Se Figur: Utsnitt av Signal- og baliseplassering for dobbeltspor.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon