TRV:07743

ID TRV:07743
Bok 550
Kapittel 4
Vedlegg a
Kravtype
Kravtekst h) Tekst som beskriver en enkelt balise skal plasseres midt over den aktuelle balisen.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon