TRV:07744

ID TRV:07744
Bok 550
Kapittel 4
Vedlegg a
Kravtype
Kravtekst i) A-balisen skal være gjenstand for kilometerangivelse.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon