TRV:07746

ID TRV:07746
Bok 550
Kapittel 4
Vedlegg a
Kravtype
Kravtekst k) For dobbeltrettede hastighetsgrupper skal kilometerplassering angis for den første balisen i den retningen som gir mest restriktiv informasjon.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon