TRV:07747

ID TRV:07747
Bok 551
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst ATC forsignalgruppe skal plasseres slik at A-balisen står ved skilt ”ATC-merke 1”.
  1. Utførelse: Det kan tillates +/- 1 m i forhold til A - balisen.
Eksempel på baliseplassering ved ATC forsignal.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon