TRV:07748

ID TRV:07748
Bok 551
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Repeterbaliser skal monteres/plasseres slik at A-balisen står ved skilt ”ATC-merke 2”.
  1. Utførelse: Det kan tillates +/- 1 m i forhold til A - balisen.
Baliseplassering ved repeterbaliser forsignal.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon