TRV:07749

ID TRV:07749
Bok 551
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Ved hastighetsgruppe skal alltid A-balisen plasseres ved hastighetskiltet/markeringsmerket.
  1. Utførelse: Det kan tillates +/- 1 m i forhold til A - balisen.

Ved dublert HS-gruppe (ved hastighetnedsettelser over 40km/h) skal signal 68a plasseres ved den siste balisegruppen, og en markeringsstolpe plasseres ved A - balisen i dubleringsgruppen.

Baliseplassering ved hastighetssignaler.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon