TRV:07752

ID TRV:07752
Bok 551
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Parallell-baliser skal kodes med plugger for de kodeord som ikke varierer med tilstander i sikringsanlegget.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon