TRV:07757

ID TRV:07757
Bok 551
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Det skal foreligge kodetabeller for stasjoner og blokkposter. Kodetabellene er nummerert og registrert under vedkommende stasjon eller blokkpost.
Eksempel på kodetabell.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon