TRV:07761

ID TRV:07761
Bok 510
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) Adkomst: Det skal være lett adgang til bygningen slik at utstyr kan fraktes direkte fra transportmiddel og på en enkelt måte inn i rommet.
  1. Utførelse: Skapdør eller inngangsdør til bygning med elektroteknisk rom bør i minst mulig grad komme i konflikt med togfremføring på jernbanespor.
  2. Utførelse: For rom som vil inneholde store utstyrsskap eller transformatorer, skal det foreligge en plan for hvordan inn- og ut-transportering skal foretas.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon