TRV:07799

ID TRV:07799
Bok 540
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst b) Skjøting av innspent kabel: Skjøting av innspent kabel skal utføres med dertil egnede press-skjøteklemmer (strekkfast utførelse).
  1. Vurdering: Press-skjøteklemme med strekkfast utførelse reduserer kabelens bruddstyrke. Det skal derfor vurderes totalt antall for hele kabelens utstrekning samt for antall skjøter innenfor samme spenn og begrense disse til et nødvendig minimum.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sørge for at dersom innspent kabel skal skjøtes så skal dette utføres med dertil egnede press-skjøteklemmer.
Relatert krav
Opprettet 2020/09/04
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kontaktledning/Prosjektering og Bygging/Andre elektriske ledere#Skj.C3.B8ting av line og kabel