TRV:07799

ID TRV:07799
Bok 540
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst b) Skjøting av innspent kabel: Skjøting av innspent kabel skal utføres med dertil egnede press-skjøteklemmer (strekkfast utførelse).

Vurdering: Press-skjøteklemme med strekkfast utførelse reduserer kabelens bruddstyrke. Det skal derfor vurderes totalt antall for hele kabelens utstrekning samt for antall skjøter innenfor samme spenn og begrense disse til et nødvendig minimum.

Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet 2020/09/04
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kontaktledning/Prosjektering og Bygging/Andre elektriske ledere#Skjøting av line og kabel