TRV:07800

ID TRV:07800
Bok 540
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst c) Skjøting av strekkavlastet line: Skjøting av strekkavlastet line skal utføres med dertil egnede press-skjøteklemmer (strekkavlastet utførelse).

Vurdering: Skjøter er en potensiell feilkilde. Det skal vurderes totalt antall for hele linens utstrekning og begrense disse til et nødvendig minimum.

Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet 2020/09/04
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kontaktledning/Prosjektering og Bygging/Andre elektriske ledere#Skjøting av line og kabel