TRV:07800

ID TRV:07800
Bok 540
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst c) Skjøting av strekkavlastet line: Skjøting av strekkavlastet line skal utføres med dertil egnede press-skjøteklemmer (strekkavlastet utførelse).
  1. Vurdering: Skjøter er en potensiell feilkilde. Det skal vurderes totalt antall for hele linens utstrekning og begrense disse til et nødvendig minimum.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet 2020/09/04
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Andre elektriske ledere, Skjøting av line og kabel