TRV:07801

ID TRV:07801
Bok 540
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst d) Skjøting av strekkavlastet kabel: Skjøting av strekkavlastet kabel skal utføres med dertil egnede press-skjøteklemmer (strekkavlastet utførelse).
  1. Vurdering: Skjøter er en potensiell feilkilde. Det skal vurderes totalt antall for hele kabelens utstrekning og begrense disse til et nødvendig minimum.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Andre elektriske ledere, Skjøting av line og kabel