TRV:07804

ID TRV:07804
Bok 551
Kapittel 10
Vedlegg a
Kravtype
Kravtekst Ledere skal påsettes en endehylse før tilkobling til koderens B-klemlist.

Unntak: Endehylse skal ikke benyttes ved kabel med helkjerne.

Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon