TRV:07813

ID TRV:07813
Bok 525
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) For stålkjernepeler til berg i permanent strekk skal det minst dokumenteres:
  1. Utførelse: Bergets egnethet.
  2. Utførelse: Beregnet utrivningsvolum og kapasitet mot utriving. Kun bergvolum medregnes, ikke overliggende løsmasser. Det benyttes utrivingskjegle med vinkel 30 grader, med mindre andre verdier er dokumentert.
  3. Utførelse: Dimensjonerende verdier for heft stål/mørtel og mørtel/berg skal dokumenteres, og de angitte verdier skal dokumenteres med egnethetsprøving på anleggsstedet.
  4. Utførelse: Kapasitet for syklisk last i forankringssone.
  5. Utførelse: Kapasitet for utmatting i peler og peleskjøter.
  6. Utførelse: Kapasitet ved bortfall av enkeltpel.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon