TRV:07861

ID TRV:07861
Bok 520
Kapittel 13
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Andre gjerder: Gjerder i elektrisk ledende materiale nærmere spormidt enn 10 m, som ikke skal utjevnes til returkretsen i henhold til a), og som har elektrisk sammenhengende lengde på mer enn 2 km skal beskyttelsejordes. Dette kan utføres ved bruk av elektrisk ledende stolper. Beskyttelsesjording kan alternativt unngås ved å bryte opp gjerdet i seksjoner på 2 km ved bruk av isolerende gjerdeseksjon mellom to stolper.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Redusere risikoen for at personer utsettes for berøringsspenninger.
Endringsartikler Endringsartikkel 2593
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Underbygning/Prosjektering_og_bygging/Gjerder#Beskyttelsesjording