TRV:07868

ID TRV:07868
Bok 510
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Impulselektrode: I eltekniske bygninger kan impulselektroder brukes som ekstra beskyttelse av sårbart utstyr mot lynspenninger.
  1. Utførelse: Impulselektroder kan utformes som beskrevet i Vedlegg e - Impulselektroder.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon