TRV:07884

ID TRV:07884
Bok 545
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav, Sikkerhetskrav
Kravtekst ▶ Stolper – enten for kontaktledning, lysmaster eller annen kabelopphengning – som står skakt, ustøtt eller der det er avdekket mye råte, skal klassifiseres som farlige. Stolpen merkes med et 5 cm bredt hvitt bånd ca. 1 m over bakken som tegn på at det ikke skal klatres i stolpen for vedlikehold eller av noen annen grunn.
Se også avsnitt 2.8.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre mot fare ved arbeider som følge av svekkelsen i stolpen.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Lavspenning og 22 kV/Vedlikehold/Generelle tekniske krav