TRV:07885

ID TRV:07885
Bok 545
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst ▶ a) Alle koblingspunkter i brytere, stikkontakter, koplingsbokser og utstyr skal være tilskrudd eller presset med riktig moment og ha tilstrekkelig mekanisk styrke og beskyttelse, se [NEK 400].
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon