TRV:07886

ID TRV:07886
Bok 545
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst ▶ b) Kabler skal være forsvarlig festet, se [NEK 400].
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon