TRV:07887

ID TRV:07887
Bok 545
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) Tilkopling av utstyr og apparater bør være via fast tilkopling eller direkte til fastmontert stikkontakt.
  1. Bevegelige kabler (skjøteledninger og flyttbare stikkontakter) bør ikke benyttes for tilkopling av utstyr og apparater.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon