TRV:07888

ID TRV:07888
Bok 545
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst e) Gjennomføringer mellom ulike brannceller i bygget skal<nowiki> være utført slik at bygget branntekniske egenskaper er opprettholdt, se [FEL].
  1. Branntettinger skal være montert i henhold til leverandørens beskrivelse.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon