TRV:07890

ID TRV:07890
Bok 545
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst g) Varmeutstyr skal ikke medføre brannfare, se [FEL].
  1. Det bør være automatisk temperaturregulering av alle anlegg for oppvarming.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon