TRV:07892

ID TRV:07892
Bok 545
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Varmekabelanlegg bør styres automatisk avhengig av temperatur eller fuktighet/nedbør.
  1. Utstyr for automatisk styring skal fungere etter leverandørens beskrivelse.
  2. Det bør vurderes å ettermontere automatisk styring for alle anlegg.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon