TRV:07896

ID TRV:07896
Bok 545
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst d) Alle kapslinger og avdekninger skal gi tilstrekkelig beskyttelse mot berøring av spenningssatte deler, se [FEL].
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon