TRV:07898

ID TRV:07898
Bok 560
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Intensjonskrav
Kravtekst Felles retningslinjer for utjevning og jording: Jording av anlegg med utstyr til ekomnett skal utføres ihht retningslinjer fra Felles elektro , Prosjektering og bygging " - Jording og utjevning".
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at felles prinsipper for jording baseres på krav fra Felles elektro.(tverrfaglig jordingsplan)
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Jording