TRV:07901

ID TRV:07901
Bok 562
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Intensjonskrav
Kravtekst Kompetansekrav til virksomhet som utfører vedlikehold av ekomnett i Bane NOR:

Det skal påvises dokumentert kunnskap eller kompetanse på alle nivå i organisasjonen som deltar i prosjektering, bygging og vedlikehold.

  1. Installatører som står ansvarlig for utførelsen vedlikeholdsaktiviteter i ekomnett skal være autorisert i henhold til Nasjonal kommunikasjonsmyndighets (Nkom) bestemmelser.
  2. Autorisasjonskravet med tilhørende kompetansekrav skal følge føringer fastsatt av Nasjonal kommunikasjonsmyndighet.
  3. Vedlikeholdsansvarlig enhet skal kunne dokumentere nødvendig faglig kompetanse i form av relevante systemkurs for de tekniske systemer og anlegg som skal vedlikeholdes.
  4. Vedlikeholdsansvarlig enhet har plikt til å sette seg inn i og følge Bane NORs regelverk for arbeider på jernbanens grunn.
  5. Overordnet instans skal kunne foreta revisjoner hos vedlikeholdsansvarlig enhet og kontroller av vedlikeholdskvaliteten.
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav
Kravhensikt Siker at virksomheter som utfører vedlikeholdsoppdrag har autorisasjon og at deres personell tilfredsstiller gjeldende kompetansekrav for oppgaven.
Relatert krav
Opprettet 2021/09/14
Referanse https://www.nkom.no/fysiske-nett-og-infrastruktur/autorisasjon-for-installasjon-og-vedlikehold-ekomnettautorisasjon-ena
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Generelt