TRV:07902

ID TRV:07902
Bok 562
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype Sikkerhetskrav
Kravtekst Transmisjon for togfremføring: Dersom det er brudd på samband som er sikkerhetsrelatert eller som har direkte betydning for togfremføring skal feilårsak identifiseres og tiltak settes i verk i samsvar med beredskapskrav og tjenestenivå.(SLA)
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt - "IP/MPLS – kjerne og aksessnett"