TRV:07904

ID TRV:07904
Bok 522
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Naboeiendom: Når det besluttes at tiltak i form av vegetasjonskontroll skal iverksettes også på naboeiendom, skal retningslinjer beskrevet i Vegetasjonskontroll på naboeiendom benyttes.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at Bane NORs behov for å foreta inngrep på annen manns grunn i form av hogging av trær og annen vegetasjonskontroll, kan utføres på en rasjonell og kostnadseffektiv måte.
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Underbygning/Vedlikehold/Vegetasjonskontroll i sideterreng#Vegetasjonskontroll av hensyn til togframføringen