TRV:07905

ID TRV:07905
Bok 520
Kapittel 14
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Arealbredder: Arealbredder på siden av sporene skal være av en slik størrelse at veianlegget ikke medfører en merkbar økning av jernbanens ressurser til snørydding eller en forminskning av driftssikkerheten under ekstremt ugunstige snøforhold.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Hindre at snøbrøyting fra sporbære veianlegg får driftsmessige konsekvenser for togtrafikken ved at snø fra veianlegget hindrer togframføringen i form av økte snømengder i sporet og redusert sikt til signaler.
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Underbygning/Prosjektering og bygging/Minste avstand jernbane—vei#Hensyn til snøbrøyting og snødeponering