TRV:07930

ID TRV:07930
Bok 551
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Baliser på to ulike informasjonspunkter skal plasseres på en senteravstand på minimum 10,5 meter.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon ATC - bygging - plassering i spor