TRV:07931

ID TRV:07931
Bok 551
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Den av de styrte balisene (med kabel) som ligger nærmest signalet, skal plasseres på en avstand minimum 7,5 m fra isolert skjøt, akselteller eller sporfeltkabel på tvers av sporet, og for øvrig skal balisegruppen plasseres så nær signalet som praktisk mulig.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet har sammenheng med avstand mellom togets første aksel og antenne, som skal være maksimalt 6,5 m. Når første aksel passerer isolert skjøt vil signalbildet endres. Det er ikke ønskelig at toget leser den nye beskjeden.
Relatert krav
Opprettet
Referanse Se J5 i Interface 'G' Specification, Subset 100: J5 Antenna positioning along the x-axis

The maximum distance in the rear of the first axle shall be less than 6.5 m. The antenna positioning with respect to the front buffer shall comply with ERTMS/ETCS requirements defined in UNISIG SUBSET-040 (see Ref. [7], Engineering Rules).

Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon ATC - bygging - plassering i spor