TRV:07933

ID TRV:07933
Bok 551
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst I området fra stokkskinneskjøt til etter sporvekselkrysset, skissert i Figur: Sporvekselområde hvor det ikke er tillatt med balisemontering, skal det ikke plasseres baliser.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon ATC - bygging - plassering i spor