TRV:07936

ID TRV:07936
Bok 551
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Må det monteres baliser i ledeskinner skal balisene monteres langs med sporet.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon ATC - bygging - plassering i spor