TRV:07937

ID TRV:07937
Bok 551
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Ved behov skal det skjæres i skinnefoten slik at det blir rom mellom ledeskinnene. Se Figur: Plassering av balise i ledeskinner.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon ATC - bygging - plassering i spor