TRV:07940

ID TRV:07940
Bok 530
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst b) Ballastmatter skal installeres på en måte som sikrer god drenering av sporet.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse 530 2021 Endringsartikkel 2276
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon