TRV:07947

ID TRV:07947
Bok 530
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst a) Akseptansetesting av ballastmatter skal utføres i henhold til standard NS-EN 17282:2020
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet 2021/02/11
Referanse 530 2021 Endringsartikkel 2276
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon