TRV:07953

ID TRV:07953
Bok 530
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Dimensjonering av ballastmatter skal ta hensyn til fremtidig mulige økninger av hastighet og aksellast med et tidsperspektiv på 20 år framover. Det innebærer at man også må ta hensyn til eventuelt blandet trafikk i framtiden. 
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal sikre at det prosjekteres og bygges med ballastmatter som har egenskaper tilpasset strekningens maksimale kapasitet med hensyn til aksellast og hastighet.
Endringsartikler 530 2021 Endringsartikkel 2276
Relatert krav
Opprettet 2021/02/11
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Prosjektering/Ballast#Dimensjonerende parametere