TRV:07956

ID TRV:07956
Bok 530
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Lengde (m) av overgangssone skal være minimum v (m/s) x 0,5 (s). Minste lengde bør ikke være under en vognlengde (cirka 25 meter).
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Brå overganger i sporets stivhet genererer økte dynamiske impulser ved togpassering som over tid vil kunne utvikle seg til høydefeil i sporet. Kravet skal sikre jevn overgang mellom spor med og uten ballastmatter.
Endringsartikler 530 2021 Endringsartikkel 2276
Relatert krav
Opprettet 2021/02/11
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Prosjektering/Ballast#Overgangssone til ballastmatter i ballastspor