TRV:07956

ID TRV:07956
Bok 530
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst c) Lengde (m) av overgangssone skal være minimum v (m/s) x 0,5 (s). Minste lengde bør ikke være under en vognlengde (cirka 25 meter).
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet 2021/02/11
Referanse 530 2021 Endringsartikkel 2276
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon