TRV:07957

ID TRV:07957
Bok 531
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Ballastmatter skal installeres slik at den omslutter ballastlaget i tunneler og konstruksjoner.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Ballastmatter skal dempe strukturstøy som forplanter seg til omgivelsene ved fremføring av rullende materiell.For å oppnå tilstrekkelig demping må hele sporkonstruksjonen, inkludert ballastlaget isoleres helt fra konstruksjon / tunnel, også vertikalt langs vegger.
Endringsartikler 530 2021 Endringsartikkel 2276
Relatert krav
Opprettet 2021/02/11
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Bygging/Ballast#Montering av ballastmatter