TRV:07957

ID TRV:07957
Bok 531
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst a) Ballastmatter skal installeres slik at den omslutter ballastlaget i tunneler og konstruksjoner.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet 2021/02/11
Referanse 530 2021 Endringsartikkel 2276
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon