TRV:07991

ID TRV:07991
Bok 530
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Ved stigningsendring mindre enn 1 ‰ skal det ikke legges inn vertikalkurve.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon