TRV:07994

ID TRV:07994
Bok 550
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst g) Sporveksel skal ha to kontrollamper, en lampe for hver stilling.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon