TRV:07995

ID TRV:07995
Bok 550
Kapittel 12
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Et rasvarslingssignal skal plasseres slik at avstanden til rasvarslingsstolpen er tilstrekkelig til at et tog som kjører med strekningens høyeste tillatte kjørehastighet kan stoppe.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon