TRV:08002

ID TRV:08002
Bok 552
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype Sikkerhetskrav
Kravtekst ▶ g) Ledende deler som er plassert i sone for kontaktledning, skal være utjevnet til returkrets.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon