TRV:08006

ID TRV:08006
Bok 552
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype Sikkerhetskrav
Kravtekst ▶ b) Sporfelt på stasjoner skal kontrolleres med kortslutningsmotstand på 0,5 ohm.

Unntak: Sporfelt hvor alle deler av sporfeltet befares av kjøretøy med aksellast minimum 3 tonn med ikke mer enn 72 timers mellomrom kan kontrolleres med kortslutningsmotstand 0,2 ohm.

Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon